conjured from wood

 

Granty dla KIVAKA

 
2019-10-15 09:22:48

Granty dla KIVAKA

Firma PILCH INNOWACJE zgłosiła projekt wzorniczy KIVAK do projektu „Granty na dizajn”, co zaowocowało otrzymaniem grantów na rozwój projektu.

Jednym z autorów projektu KIVAK jest Paweł Mularczyk i to on skutecznie przeprowadził proces wzorniczy.  Projekt KIVAKA jest wzorem autorskim, powstałym w oparciu o analizę wzorniczą, polegającą na przeprowadzeniu szeregu audytów oraz stworzeniu strategii przewagi konkurencyjnej nowego projektu. KIVAK, dzięki pozyskanym grantom, wkrótce zostanie wdrożony do produkcji. Pierwszym, namacalnym efektem uzyskania grantów był udział w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Wnętrz, Warsaw Home Expo, Nadarzyn 2019.

Proces tworzenia strategii wzorniczej został wsparty przez design managerów, którzy w czasie bliskiej współpracy poznali specyfikę przedsiębiorstwa oraz udzielali porad w zakresie:

 • kreowania wizerunku firmy,
 • prowadzenia procesów projektowych w małej firmie,
 • przygotowania do wdrożenia procesów opartych o design (w tym do współpracy z projektantami),
 • tworzenia strategii marki (brandingu).

O aktywnym siedzeniu – czyli korzystaniu z KIVAKA – mówi jego projektant:

Biodynamiczne krzesła wywołują wielowymiarowe procesy ruchowe dzięki którym użytkownik zostaje poddany specyficznej motoryce ciała, na którą składają się połączone ruchy na przemian pionowe, strzałkowe i poziome.

Siedzenie biodynamiczne polega na zachowaniu biologicznych predyspozycji ciała ludzkiego do uprawiania ruchu we wszystkich trzech wymiarach. Aby umożliwić biodynamiczne siedzenie, siedzisko musi uwzględniać pełne spektrum ruchu człowieka i zapewnić ciału trójwymiarową platformę, na której możliwe jest niezakłócone przeprowadzenie wszystkich naturalnych, trójwymiarowych procesów ruchu.

Siedząc na KIVAKu – czujemy, że „płyniemy” a nasze ciało nie ulega żadnemu „przytwierdzeniu do podłoża”. To poczucie zmienia się w stały, pozytywny nastrój i budzi motywację do pracy. Krzesła te skonstruowane są tak, aby zachęcać do zwiększenia aktywności ruchowej. A ta – jak wiemy – jest podstawą dobrego samopoczucia.

Siedzenie biodynamiczne współgra z ludzkim ciałem, a nawet poprzez reakcję odwzajemnia jego ruchy. W związku z tym, nacisk rozłożony jest prawie na połowę powierzchni całkowitej dysku, co wyzwala pożądany przepływ energii wewnątrz ciała. Biodynamiczne krzesło równomiernie przenosi nacisk na kręgosłup i nie prowadzi do nadmiernych nacisków na skraju powierzchni. Ciąg i nacisk zmieniają się na przemian zaopatrując dyski w energię. Przy przeniesieniu równowagi krzesło przenosi naciski na kręgosłup do jego środka i nie dochodzi wówczas do nacisku na skraju powierzchni. Stały ruch w okolicy miednicy to doskonały trening dla mięśni. Dzięki temu mięśnie stają się bardziej elastyczne i mogą pełnić funkcję wsparcia dla kręgosłupa. Dzięki temu unikamy negatywnych skutków nieprawidłowego siedzenia i zniekształceń kręgosłupa.

Badania udowodniły, że biodynamiczne krzesła biurowe KIVAK pozytywnie oddziaływują na:

Psychofizjologię:

 • wykazuje pozytywne, natychmiastowe oddziaływanie na organizm i środki mózgowe,
 • zwiększa koncentrację, motywację, kreatywność i wydajność,
 • likwiduje stany psychicznego stresu,
 • prowadzi do harmonii i równowagi w sferze psychicznej,
 • nie krępuje ruchów dając poczucie wolności i większej przestrzeni.

Układ naczyniowo – sercowy:

 • uśrednia wartość jednostkową sił zamykających światło naczyń włosowatych zapobiegając obumieraniu tkanek mięśniowych, tkanek budulcowych dysków międzykręgowych i tkanek skóry.
 • zapobiega tłumieniu drgań swobodnych narządów wewnętrznych szczególnie tych, które są rozłożone w strukturze kości, miednicy zapobiegając procesom miażdżycowym.
 • ma korzystny wpływ na mechanizm pompy wapniowej zapobiegając toksycznemu oddziaływaniu podwyższonego poziomu wapnia na różne funkcje komórek.

Układ mięśniowy:

 • grup mięśni,
 • dostarcza dwudziestokrotnie większe ukrwienie i zaopatrzenie w tlen,
 • zwiększa elastyczność mięśni – steruje funkcją mięśniowego wsparcia kręgosłupa.

Kręgosłup:

 • równomiernie rozkłada nacisk na dyski,
 • eliminuje nacisk na krawędzie kręgosłupa,
 • zapewnia idealna równowagę ciała.

 
 
 
 
 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

?
?
F