wyczarowane z drewna

 

Projekty

 

Dedykowana strona internetowa realizowanego projektu

W związku z realizacją projektu pt. „Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania nowego narzędzia terapeutycznego opartego na gamifikacji wspierającego procesy przeciwdziałania depresji.” informujemy o powstałej stronie internetowej dedykowanej dla tego projektu – https://www.sensethesource.pl/  

plakat promocyjny


Załącznik_nr_1_Formularz ofertowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
„Opracowanie innowacyjnej technologii budowy domów z zespolonych warstwowych ścian drewnianych”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania nowego narzędzia terapeutycznego opartego na gamifikacji wspierającego procesy przeciwdziałania depresji.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

 

Opracowanie innowacyjnej technologii budowy domów z zespolonych warstwowych ścian drewnianych.pilch


Roman Pilch Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
  pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii budowy domów z zespolonych warstwowych ścian drewnianych.

Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Pilch
Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma PILCH ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY „PILCH” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pod tytułem „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”.

czytaj więcej >>
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU


W związku z ogłoszeniem przetargu na Prowadzenie zajęć dydaktycznych w przedszkolach grupa „0” i klasach trzecich szkoły podstawowej z
zestawem pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w ramach projektu pt. ” Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” firma Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch zachęca do udziału w przetargu i złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe: 01/2020, Formularz ofertowy,  oświadczenie, wykaz zasobów do pobrania poniżej.
Do pobrania: Zapytanie ofertowe_1_2020_z załącznikami

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na Prowadzenie zajęć dydaktycznych w przedszkolach grupa „0” i klasach trzecich szkoły podstawowej z
zestawem pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w ramach projektu pt. ” Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” nie dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo.

 

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku na zakup usługi Hostingu (kolokacja serwera) dla programowania aplikacji w ramach projektu pt. ” Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” firma Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch zachęca do udziału w niniejszym rozeznaniu i złożeniu oferty.

 

Rozeznanie rynku nr 01/2020 do pobrania poniżej. 

Rozeznanie rynku 01_2020

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
„Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji serii mebli szkolnych”.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO EKSPERT DS. METODYKI I METODOLOGII EDUKACJI

Firma PILCH ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY PILCH w związku z realizacją projektu „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”(umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0446/19-00) poszukuje pracownika na stanowisko „Ekspert ds. metodyki i metodologii edukacji”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej. 

Nabór na stanowisko Ekspert ds. metodyki i metodologii edukacji

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/2021

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku na zakup materiałów do produkcji tj. lakiery, farby, kleje, olej w ramach projektu „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” firma Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch zachęca do udziału w niniejszym rozeznaniu i złożeniu oferty.

Rozeznanie rynku nr 01/2020 do pobrania poniżej. 

Rozeznanie rynku_01_2021

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/02/2022 z 10 luty 2022 r.

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku na zakup materiałów do produkcji tj. lakiery, farby, kleje, olej w ramach projektu „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” firma Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch zachęca do udziału w niniejszym rozeznaniu i złożeniu oferty.

Rozeznanie rynku nr 01/02/2022 do pobrania poniżej. 

Rozeznanie rynku_01_02_2022_2

Załącznik_nr_1_Formularz ofertowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 01/2022 z dnia 09.09.2022

W związku z realizacją przez Romana Pilch Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch projektu pod nazwą „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0446/19-00) zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej wyceny działań promujących realizację projektu „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Załącznik nr 1_formularz ofertowy_01_2022

Załącznik nr 2_oświadczenie_01_2022

Załącznik nr 3_oświadczenie_01_2022

Zapytanie ofertowe_promocja

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F