wyczarowane z drewna

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY „PILCH” na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców pod tytułem „Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji serii mebli szkolnych”.

 

Opis, cel i efekty projektu:

Celem projektu jest wzbogacenie oferty firmy o meble dla szkół podstawowych zaprojektowanych przez profesjonalnych projektantów.
Efektem projektu będzie wdrożenie do oferty dwóch serii mebli szkolnych.

Wartość projektu: 602 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 416 500,00 zł