wyczarowane z drewna

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pilch

 

 

 

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma PILCH ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY „PILCH” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pod tytułem „Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”.

Cele projektu i planowane efekty:
Projekt ma na celu realizację prac B+R zmierzających do opracowania wszechstronnych pomocy dydaktycznych, które będą się składać z zestawu przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zestawu dla dzieci w wieku szkolnym. Rezultatem projektu będą dwa odpowiednio przygotowane zestawy do wspomagania procesów nauczania oraz uczenia się, tworząc środowisko w którym dzieci będą mogły eksperymentować oraz rozwiązywać określone problemy, a jednocześnie doskonalić umiejętności analitycznego i logicznego myślenia oraz rozwijać intuicję algorytmiczną.

Wartość projektu: 4 502 056,17 zł
Wartość dofinansowania: 3 204 000,70 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Konkurs 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka