wyczarowane z drewna

 

Opracowanie innowacyjnej technologii budowy domów z zespolonych warstwowych ścian drewnianych.

 
pilch


Roman Pilch Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
  pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii budowy domów z zespolonych warstwowych ścian drewnianych.
Celem projektu jest opracowanie konstrukcji innowacyjnej ściany drewnianej, warstwowej i technologii jej klejenia na placu budowy. Istotną cechą tego rozwiązania będzie lepsze i wydajniejsze wykorzystanie drewna oraz zagwarantowanie szczelności powietrznej ściany. Konstrukcję nośną ściany tworzyć będą dwie warstwy wykonane z krawędziaków klejonych poziomo i zespolone przewiązkami. Powstała przestrzeń pomiędzy warstwami ściany umożliwi wypełnienie jej sypkim materiałem termoizolacyjnym (np. kruszywem mineralnym). Szerokość przestrzeni izolacyjnej będzie można dobierać stosownie do strefy klimatycznej, stosując odpowiednie wymiary przewiązek. Rozwiązanie to pozwoli na spełnienie ciągle rosnących wymagań izolacyjności cieplnej ścian i dopasowanie się do potrzeb klienta.


Planowany efektem projektu jest  rozwiązanie w zakresie nowatorskich ścian warstwowych z przewiązkami, które można będzie wykorzystać do budowy ekologicznych, energooszczędnych i nowoczesnych domów domów mieszkalnych, jedno- i dwukondygnacyjnych.


Wartość projektu: 4 349 042,54 zł
Wartość dofinansowania projektu: 2 854 343,62 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.
pilch
 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F