conjured from wood

 

mgr Ewa Klima

twórca
 

Kilka zdań o doświadczeniu we wspieraniu rozwoju dziecka.
mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Terapeuta pedagogiczny. Specjalizacja zawodowa II stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciel akademicki. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych publikacji metodycznych z zakresu wychowania przedszkolnego (Wiadomości Przedszkolaka, Twórczy Nauczyciel) oraz zwartych opracowań metodycznych. Autorka programów kursów i warsztatów dla nauczycieli realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Autorka programów wychowania przedszkolnego (W moim świecie – program wychowania przedszkolnego, Zajęcia umuzykalniające, Teatr w przedszkolu i In.) oraz innowacji pedagogicznych wpisanych na listę innowacji śląskiego kuratora oświaty i realizowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat tj.: „Chcemy poznać siebie, przebywając z innymi, Zabawa w czytanie, Poznajemy swoją ojczyzną „Z biegiem Wisły”, Kolorowy świat emocji. Współautorka pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Jakie umiejętności rozwija w dziecku wymyślona przez Panią/Pana zabawka?
Działania edukacyjne i oddziaływania wychowawcze, mające na celu stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka są szczególnie istotne w pierwszych latach życia dziecka, a najlepsze rezultaty przynoszą w okresie przedszkolnym. Jest to też najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce — niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Jednym z aspektów, a zarazem czynników rozwoju ruchowego dziecka jest postępujący proces lateralizacji, czyli dominacji stronnej. Stan lateralizacji czynności ruchowych jest możliwy do określenia za pomocą wywiadu, obserwacji i specjalnie dobranych prób eksperymentalnych. Aktualnie w praktyce poradnianej funkcjonują różne narzędzia do oceny lateralizacji czynności ruchowych, głównie w formie prób eksperymentalnych. Posiadają one instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania, natomiast nie zawierają zestawu pomocy. Prezentowany tu zestaw narzędzi do oceny lateralizacji został przygotowany przez Autorki w tym celu, aby pomóc każdemu nauczycielowi w prowadzeniu diagnozy przedszkolnej oraz diagnozy na poziomie edukacji elementarnej. Zestaw prób diagnostycznych zawiera wiele zadań eksperymentalnych, które autorki wybrały spośród powszechnie stosowanych w naszym kraju. Próby te pochodzą z różnych źródeł. Autorki dokonały wyboru prób spośród funkcjonujących w praktyce, a także zaproponowały własne. Powstała zatem, zupełnie nowa w Polsce, propozycja metodyczna w obszarze oceny lateralizacji czynności ruchowych.
Zamysłem autorek zestawu prób diagnostycznych do Oceny Lateralizacji Czynności Ruchowych było wyjście naprzeciw potrzebom nauczycieli w obszarze tzw. diagnozy nauczycielskiej. Powstało narzędzie, które posiada instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania oraz pomoce pozwalające prowadzić badanie w formie zabawy, aby dziecko czuło się bezpiecznie i zachowywało się naturalnie. Ponadto nauczyciel ma możliwość umieszczenia wyniku badania w programie komputerowym i otrzymania wskazówek co do typu lateralizacji oraz dalszego postępowania.

Proszę dokończyć zdanie:
W edukacji dziecka najważniejsze jest (za Januszem Korczakiem) „Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby mi się to udało.”

 
 
 
 
 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

?
?
F