wyczarowane z drewna

 

mgr Ewa Klima

twórca
 

 

 

 

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej. Terapeuta pedagogiczny. Współautorka pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Jakie umiejętności rozwija w dziecku wymyślona przez Panią zabawka?

Aktualnie w praktyce poradnianej funkcjonują różne narzędzia do oceny lateralizacji czynności ruchowych, głównie w formie prób eksperymentalnych. Posiadają one instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania, natomiast nie zawierają zestawu pomocy. Prezentowany tu zestaw narzędzi do oceny lateralizacji został przygotowany przez aut orkę w tym celu, aby pomóc każdemu nauczycielowi w prowadzeniu diagnozy przedszkolnej oraz diagnozy na poziomie edukacji elementarnej. Zestaw prób diagnostycznych zawiera wiele zadań eksperymentalnych, wybranych spośród powszechnie stosowanych w naszym kraju. Próby te pochodzą z różnych źródeł.

W zamyśle zestaw  prób diagnostycznych do Oceny Lateralizacji Czynności Ruchowych było wyjście naprzeciw potrzebom nauczycieli w obszarze tzw. diagnozy nauczycielskiej. Powstało narzędzie, które posiada instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania oraz pomoce pozwalające prowadzić badanie w formie zabawy, aby dziecko czuło się bezpiecznie i zachowywało się naturalnie. Ponadto nauczyciel ma możliwość umieszczenia wyniku badania w programie komputerowym i otrzymania wskazówek co do typu lateralizacji oraz dalszego postępowania.

W edukacji dziecka najważniejsze jest, jak mawiał Janusz Korczak – „Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby mi się to udało.”

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F