wyczarowane z drewna

 

Edumatrix

 

Przy pomocy Edumatrix dzieci uczą się programowania i umiejętności, jakich ono wymaga, czyli analitycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów o różnym stopniu trudności. Dzięki pomocy Edumatrix rozwijamy w dzieciach nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie. www.edumatrix.pl

 
 
 
 
 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

?
?
F