wyczarowane z drewna

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje i podejmuje współpracę z instytucjami i partnerami biznesowymi na wielu różnych płaszczyznach. Uczelnia zawiera umowy i porozumienia na rzecz współpracy naukowo-badawczej, w zakresie realizacji wspólnych badań, wdrożeń i zgłoszeń patentowych, a także szerszej obecności przedsiębiorców na Uniwersytecie Śląskim – od prowadzania zajęć dla studentów i zgłaszania tematów prac dyplomowych do organizacji wspólnych działań promocyjnych i przedsięwzięć.

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F