wyczarowane z drewna

 

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

twórca
 

 

 

 

Psycholog – specjalista psychologii klinicznej dziecka.

Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała około 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym ok. 30 książek naukowych i popularnonaukowych, opracowała we współautorstwie kilkadziesiąt narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Przygotowała scenariusze filmów dydaktycznych m. in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne).

Autorka takich pomocy jak: Alfabet polski pisany + cyfry, Tacki, Liczydełko, Liczydło duże.

http://martabogdanowicz.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F