wyczarowane z drewna

 

mgr Joanna Bala

 

Mgr psychologii w zakresie psychologia kliniczna. Nauczyciel dyplomowany – psycholog w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie, psycholog konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie pracujący w obszarze pieczy zastępczej, terapeuta w Programie Daphne II pracujący z dziećmi i kobietami doświadczającymi przemocy seksualnej oraz terapeuta pracujący z dziećmi i samotnymi matkami, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie (lata 1987-1999), wykładowca Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje w Cieszynie, wykładowca współpracujący z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

Autorka licznych publikacji z zakresu psychologii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • „Mózgowe porażenie dziecięce jako czynnik zaburzający rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym” w red. B. Jaślarowa „Ze studiów i badań nad rozwojem dziecka”, Cieszyn 1990.
 • „Poziom i struktura lęku u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” w „Uzależnienia dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka i terapia”, Cieszyn 1993.
 • „Andrzej autystyczny mistrz liter i cyfr” w „Drugie opowieści terapeutów”, red.  H. Olechnowicz, WSiP, Warszawa 2000 r.
 • „Czego szukał i co znalazł rozbiegany Krzyś” w „Drugie opowieści terapeutów”,       red.  H. Olechnowicz, WSiP, Warszawa 2000 r.
 • „Bajkoterapia” w Magazyn Społeczno – Kulturalny „Kwadrat” nr 4/2006.
 • „Oddam winę, gdzie jej miejsce- terapia dziecka nadużytego seksualnie” w „Aspekty przemocy seksualnej w oparciu o program pracy z kobietami i dziećmi”, Cieszyn, 2006 r.
 • „Vratim vinu, tam kam patri – terapie seksualne zneuzivanych deti” w „Aspekty sexualniho nasili na pozami programu prace se zenami a detmi”,  Cieszyn, 2006 r.
 • „(Nie)-bezpieczne zabawki” – Expertia.pl, 2008 r.
 • „Ocena lateralizacji czynności ruchowych – zestaw prób diagnostycznych” (współautorka) 2011 r.

Współautorka programów edukacyjnych i terapeutycznych:

 •  programu wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie i świat”.
 • programu terapeutycznego „Uczymy się żyć razem – rozwijanie emocji poprzez zabawę”.
 • programu terapeutycznego „Raz, dwa, trzy – jestem ja, jesteś ty”.
 • programu terapeutycznego „Mamo, Tato – oto Ja!”.

Autorka:

 • programu „Wolontariat”.
 • programu profilaktycznego „Bezpieczne dziecko”

Współautorka metod diagnostycznych:

 • kwestionariusza Wenglorz – Bala (narzędzie do przesiewowej diagnozy zahamowania emocjonalnego u dzieci),
 • arkusza diagnozy gotowości szkolnej dziecka kończącego edukację przedszkolną.

Współautorka innowacji pedagogicznych:

 • „Grupy rodzinkowe w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie”,
 • „Nie za dużo, nie za mało – lecz w sam raz. Równoważenie zaburzonej     dynamiki procesów nerwowych u dzieci w wieku przedszkolnym”.
 
 
 
 
 
Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014  
F