wyczarowane z drewna

 

mgr Eleonora Nieurzyła

twórca
 

 

Ma za sobą 34 lata pracy w charakterze nauczyciela w tym 25 lat z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Jako metodyk i wykładowca swoje doświadczenie upowszechniała wśród studentów i nauczycieli.W centrum uwagi było zawsze dziecko, jego potrzeby i rozwój.

Jakie umiejętności rozwija w dziecku wymyślona przez Panią zabawka?

Preferując zasadę, iż w edukacji matematycznej promującej rozwój – aktywność dziecka jest jego naturalną drogą uczenia się. Wykorzystałam cały wachlarz środków dydaktycznych wyzwalających aktywność i umożliwiających samodzielne odkrywanie, badanie, eksperymentowanie i przeżywanie. Istotnym elementem jest aranżacja przestrzeni edukacyjnej. Dla stworzenia możliwości wykorzystania przez dzieci autentycznych czynności potrzebne są takie środki dydaktyczne, które umożliwiają aktywne uczestnictwo dzieci w procesie edukacyjnym.

 Autorka takich pomocy jak: Piramida matematyczna mała, Piramida matematyczna duża.

W edukacji dziecka najważniejsze jest… by matematyka była „żywa”, by każde dziecko nie tylko ją widziało, ale również dotykało, słyszało, nazywało.

 

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F