wyczarowane z drewna

 

Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez gry i zabawy dydaktyczne

 
2014-11-03 10:43:02

Zarówno rodzice jak i pedagodzy powinni nie tylko przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności, ale też pomagać im radzić sobie z własnymi emocjami. Rozwijanie emocjonalności dzieci musi być systematycznie kształtowane i stymulowane poprzez odpowiednie zajęcia i zabawy.

Emocje a rozwój dziecka

Świadome rozwijanie emocjonalności dzieci jest niezwykle ważne, ponieważ ma wpływ na ich harmonijny rozwój oraz umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Niestety, często brakuje pomocy do realizacji tego typu zagadnień. A przecież nie powinno tak być, gdyż stanowią one podstawę programową w przedszkolach.

Emocje i obraz siebie stanowią ważny element w kształtowaniu się osobowości dzieci i muszą być celowo i systematycznie rozwijane. W tym celu można wykorzystać następujące pomoce dydaktyczne i zabawki:

1.Pomoc dydaktyczna „Drzewko smutku i radości”

Jej celem jest rozwijanie emocjonalności dzieci, umiejętności rozpoznawania

i nazywania przeżywanych emocji oraz radzenia sobie z nimi, a także budowania dobrych relacji z otoczeniem. Drzewko odgrywa również dużą rolę w kształtowaniu kompetencji językowych, takich jak umiejętność prawidłowego posługiwania się mową czynną, wzbogacenie słownictwa, werbalne i niewerbalne wyrażanie emocji.

2.Domino – „Gra twarzy”

Jej celem jest kształcenie emocjonalności dzieci oraz rozwijanie samoświadomości i świadomości własnego ciała, zdobywanie wiedzy na temat przeżywanych emocji i uczuć przez siebie i innych ludzi.

Gra Twarzy” ma na celu dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które są niezbędne do prawidłowego kształtowania osobowości i emocjonalności dzieci.

Odpowiednie wykorzystanie gry w procesie edukacji stwarza dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju sfery emocjonalnej i obrazu siebie, pozwala zapobiegać wszelkim zaburzeniom emocjonalnym i powstawaniu negatywnej samooceny.

3. Gra memory „Nasze emocje”

Jej celem jest kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej dzieci.

Można ją wykorzystać na zajęciach dotyczących rozwijania emocjonalności, poznawania słownictwa dotyczącego uczuć i emocji, rozpoznawania przeżywanych uczuć i emocji na podstawie mimiki twarzy, gestów.

 

 

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F