wyczarowane z drewna

 

Rozwój emocjonalny najmłodszych

 
2020-04-28 10:23:43

Rozmawiając z dzieckiem o emocjach, dajemy mu szansę na zrozumienie tego, co mu się przytrafia. Często bywa bowiem tak, że maluch nie rozumie, co się z nim dzieje: doświadczanie emocji nie jest przecież świadomą decyzją. Warto w rozmowach, nawet z najmłodszymi dziećmi, nazywać konkretne uczucia.

Funkcje emocji

 1. Gniew – reakcja na krzywdę, frustrację, poczucie bycia atakowanym; reakcja odmowy, protestu; określa akceptowalną dla nas granicę; pozwala bronić swoich wartości; „usprawiedliwiony” wyraz odczuć na granicy wytrzymałości; zmusza drugą stronę do reakcji; niekontrolowany gniew prowadzi do agresji, nadmiernie kontrolowany do tłumienia, powstawania urazy.

Pożyteczny, gdy pozwala na afirmację siebie, obronę, wytyczanie granic.

 1. Strach – z reguły boimy się kogoś lub czegoś, czasem strach pojawia się na długo przed wydarzeniem; czasem przybiera formę „irracjonalnych lęków”; ostrzega przed ryzykiem, niebezpieczeństwem; naturalna reakcja w obliczu nieznanego; pozwala przewidywać i przygotować się na wydarzenia; reakcją na strach może być ucieczka, walka, prośby o pomoc, chronienie się w jakiś sposób (np. zasłanianie ciała); tłumienie wyrażania strachu (płacz, drżenie, ucieczka) wynika z kultury, wychowania i odwraca uwagę osoby od stawienia czoła sytuacji – strach nie jest pożądaną w świecie emocją. Umiejętność rozpoznania własnych lęków i próba poradzenia sobie z nimi jest pierwszym krokiem w pracy nad kontrolą emocjonalną.

Pożyteczny, gdy nas chroni, przygotowuje i pozwala przewidywać.

 1. Smutek – wiąże się rozczarowaniem, stratą, porażką, poczuciem odrzucenia, brakiem miłości; pomaga w przygotowaniu się do zaakceptowania nowej rzeczywistości, zmian; często wyraża niezbędną żałobę, żal; ułatwia dostosowanie się do przeżywanej sytuacji (apatia, wycofanie); jest wyrazem silnego zaangażowania; zbyt długo przeżywany smutek może prowadzić do depresji.

Pożyteczny, gdy jest przejściowy, pozwala na akceptację nowej sytuacji, żałoby.

 1. Radość – wywiera pozytywny wpływ na osobę jej doświadczającą oraz jej otoczenie (uśmiech jest zaraźliwy); powoduje odprężenie, „lekkość”; zwiększa wyrozumiałość wobec innych; zwiększa działania impulsywne, spontaniczne; często towarzyszą jej energiczne ruchy, żywiołowość; podnosi poziom optymizmu, wiary; ale uwaga – może powodować obniżenie czujności, krytycyzmu, zbytnią skłonność do ryzyka i brak wnikliwego logicznego myślenia.

Pożyteczna, gdy pozwala dzielić się z innymi, przeżywać intensywne relacje, dowartościowywać się.

Emocjonalność dzieci można celowo i systematycznie rozwijać poprzez rozmowę i zabawę. W tym celu można wykorzystać następujące pomoce dydaktyczne i zabawki:

Drzewko emocji

Rozwijanie emocjonalności dzieci, umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, poznawanie wartości i zachowań wywołujących poszczególne emocje, rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka, wzbogacenie słownictwa dzieci, kształcenie kompetencji językowych, wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie przeżywanych emocji, a także niewerbalnej- wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami, nabywanie wiedzy o indywidualności przeżywanych emocji.

Pomoc składa się z:

 1. Drzewka 3D montowanego z dwóch elementów o jednakowym wymiarze naciętych jedno od dołu, drugie od góry i nakładanych jedno na drugie tworząc trójwymiarowe drzewo o czterech przestrzeniach z nakładanymi emotikonami oznaczającymi poszczególne emocje: RADOŚĆ, SMUTEK, STRACH, ZŁOŚĆ.
 2. 64 listków zawierającymi określenia dotyczące przeżywanych emocji i wartości – co sprawia, że odczuwamy poszczególne emocje: radość, smutek, strach, złość – po 16 listków na daną emocję.
 3. Kostki do gry z ilustracjami emocji radości, smutku, strachu i złości.

Domino Gra twarzy

Domino Gra Twarzy to doskonały sposób na nauczenie dziecka tego, czym są emocje oraz jakie są ich odcienie. Dzięki dodatkowym kartom do domina możesz przekazać dziecku wiele nowych, ważnych informacji, a także rozszerzyć możliwości tej ciekawej gry. Z tym pakietem podczas kreatywnej zabawy dziecko pozna, czym jest radość, strach, smutek, zdziwienie, złość, znudzenie, zadowolenie i zamyślenie. Celem dydaktycznym kart jest rozwijanie sfery emocjonalnej dzieci i zdobywanie wiedzy na temat przeżywanych emocji i uczuć przez siebie i innych ludzi. Karty Domino Gra Twarzy mają na celu dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości oraz inspirowanie zajęć i zabaw rozwijających emocjonalność dzieci. Pomoc rozwija także percepcję wzrokową oraz kształci zdolności manualne.

Jak rozpoznawać emocje?

Jak rozpoznać gniew/złość?

 1. brwi złączone, opuszczone w dół
 2. spojrzenie pełne wściekłości
 3. zaciśnięte usta

Jak rozpoznać strach?

 1. ściągnięte, uniesione brwi
 2. podniesione górne powieki
 3. napięte dolne powieki
 4. lekko rozciągnięte usta

Jak rozpoznać odrazę/obrzydzenie?

 1. zmarszczony nos
 2. uniesiona górna warga

Jak rozpoznać zaskoczenie?

 1. uniesione brwi
 2. rozszerzone oczy
 3. otwarte usta

Jak rozpoznać radość?

 1. zmarszczki przy oczach (kurze łapki)
 2. podniesione policzki
 3. ruch mięśni okrążających oko

Jak rozpoznać smutek?

 1. opuszczone górne powieki
 2. utrata ostrości w oczach
 3. lekko opuszczone kąciki ust

   Domino Gra twarzy składa się z:

   1. 30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm z kolorowymi rysunkami dziewczynki i chłopca
   2. wyrażającymi różne emocje mimiką,
   3. całość umieszczona w drewnianej skrzynce o wymiarach 17,5 x 10 x 6 cm z wysuwanym
   4. wieczkiem,
   5. instrukcja z gotowymi propozycjami zabaw, zagadek oraz zajęć do wykorzystania do pracy nad emocjami.

   Memory Nasze emocje

   Gry typu memory wykorzystywane są nie tylko do czysto technicznego treningu pamięci. Świetnym przykładem interesującego zastosowania tego typu gier są Nasze emocje. Każdy z 40 elementów gry to wizerunki zwierzątek wyrażających rozmaite emocje. Zestaw ten może służyć do pracy z dziećmi na zajęciach poruszających temat rozwijania sfery emocjonalnej, poznawania charakterystycznego słownictwa oraz rozpoznawania przeżywanych przez dziecko uczuć i emocji. Zestaw Memory Nasze emocje składa się z następujących par zwierząt, przedstawiających poszczególne emocje.

   Memory Nasze emocje składa się z:

   1. 40 elementów o wymiarach 4 x 8 cm z kolorowymi obrazkami zwierzątek wyrażającymi różne emocje,
   2. całość umieszczona w drewnianej skrzynce o wymiarach 22,5 x 10 x 6 cm z wysuwanym
   3. wieczkiem,
   4. instrukcja z gotowymi propozycjami zabaw.

    
    
    
    
    

    

   Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

    

    

    

   ?
   ?
   F