wyczarowane z drewna

 

Dlaczego warto wspierać rozwój emocjonalny najmłodszych?

 
2014-11-03 10:39:00

Kształtowanie emocjonalności dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykle istotne w ich prawidłowym i harmonijnym rozwoju. Wpływa na motywację, samoocenę oraz wyniki w nauce. Zapewnia również prawidłowy rozwój relacji społecznych. A to tylko niektóre z korzyści, jakie może odnieść dziecko.

Rozwijaj nie tylko intelekt Obserwacja codziennych kontaktów między ludźmi pokazuje, że wiele osób ma problemy z określaniem, nazywaniem i wyrażaniem własnych emocji, a także z panowaniem nad nimi. Towarzyszy temu niski poziom umiejętności odczytywania stanów emocjonalnych u innych i brak empatii, co może zaburzać czy utrudniać relacje z drugim człowiekiem. Dlaczego tak się dzieje? Bo inteligencja, nabyta wiedza, umiejętności poznawcze to nie wszystko. Człowiek stanowi tajemnicę, w której sfery fizyczna, intelektualna, społeczna, duchowa i emocjonalna wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Stąd tak istotne wydaje się, aby już w przedszkolu stwarzać dzieciom warunki do rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami. Dobre emocje to sukces dziecka w różnych sferach Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla ich rozwoju ogólnego i prawidłowych relacji społecznych:

  • Emocje i umiejętność współżycia z innymi w znacznej mierze (aż w 80%, podczas gdy intelekt tylko w 20%) wpływają na sukcesy dziecka i jego wyniki w nauce.
  • Emocje wpływają na motywację do działania i wytrwałość w dążeniu do osiągnięciu celu. Dzieci chętnie podejmują się realizacji zadań powierzonych im przez innych, ponieważ mają wiarę we własne możliwości.
  • Dzieci, które często są zadowolone i radosne, chętnie rozmawiają z innymi o swoich przeżyciach i, co nie mniej ważne, interesują się przeżyciami innych oraz dostrzegają ich problemy. Potrafią także lepiej panować nad niektórymi reakcjami emocjonalnymi.
  • Prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka ma również duże znaczenie dla jego samooceny: buduje pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności. Dzięki temu dzieci nie boją się trudnych zadań i z ufnością podejmują nowe wyzwania. To niezwykle istotne, gdyż niska samoocena i związany z nią lęk przed porażką powodują zazwyczaj niezadowolenie z siebie i w konsekwencji dość często samoodrzucenie oraz kształtują bierną postawę wobec zadań.

W okresie przedszkolnym w naturalny sposób różnicuje się charakter kontaktów społecznych, w które dziecko zostaje uwikłane. Powiększa się liczba tzw. osób znaczących. Bardzo ważne zatem, by dziecko stykało się i współdziałało z ludźmi będącymi pozytywnymi autorytetami pedagogicznymi. Dziecko musi z nimi współdziałać i przystosowywać się do obowiązujących je zasad moralno-społecznych, regulujących jego postępowanie oraz relacje z innymi. W jaki sposób realizować to zadanie? Wykorzystując zabawki stymulujące rozwój emocjonalny dziecka. autor: Jolanta Heller  

 

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F