wyczarowane z drewna

 

Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania

 
2015-08-19 11:14:37

Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i pisania jest jednym z najważniejszych celów na pierwszym etapie edukacji. Zaczyna się już w przedszkolu i polega przede wszystkim na wyrobieniu u dziecka umiejętności prawidłowego wypowiadania się oraz rozwijaniu procesów poznawczych.

Nauka oraz ćwiczenia powinny mieć charakter zabawy i muszą być odpowiednio urozmaicone. Nie mogą się także dłużyć, aby nie powodować zmęczenia czy irytacji. Dodatkowo ważne jest, aby indywidualnie dostosować ich poziom do umiejętności dziecka.

Sprawność manualna

Wśród najpopularniejszych ćwiczeń wprowadzających do pisania znajdują się wszelkie zadania manualne. Lepienie, ugniatanie, wałkowanie plasteliny angażuje wszystkie mięśnie i stawy śródręcza, co w prosty i zajmujący dla dziecka sposób przygotowuje dłoń do prawidłowego poruszania się podczas pisania. Podobnie działa malowanie dowolnym narzędziem, a więc: pędzlem, palcem, gałgankiem czy patykiem. Jedną z ulubionych zabaw maluchów, a przy tym nieświadomym, intensywnym treningiem dłoni jest popularne układanie klocków. Dzieci nieco starsze mogą już próbować odtwarzać kształty liter i cyfr. Świetnie pomoże w tym Alfabet Polski Pisany marki Pilch. Drewniane formy liter oraz cyfr pomogą dziecku utrwalić ruchy dłoni charakterystyczne dla poszczególnych znaków. Ta prosta z pozoru zabawka rozwinie u Twojej pociechy ogólne zdolności manualne, grafomotoryczne oraz wzrokowe.

Doskonały słuch

Należy pamiętać również o zadaniach doskonalących słuch, które w prosty sposób przygotowują do czytania. Najprostszym ćwiczeniem jest tworzenie słownego domina – dziecko powinno wypowiadać słowo, które zaczyna się na ostatnią literę poprzedniego wyrazu. Warto również opierać zabawę na tworzeniu rymów, może to być znajdywanie par wyrazów, które się rymują lub układanie całych zdań – rymowanek. Kolejną ważną grupą ćwiczeń są wszelkie zabawy, które trenują pamięć. Takie jak zapamiętywanie ciągów wyrazów czy całych wierszyków. W tym wypadku ważne jest, by młodszym dzieciom podawać krótkie, maksymalnie trzysylabowe wyrazy. Zabawę tę można stopniowo utrudniać. Warto jednak zacząć od prostych przykładów, które nie zniechęcą dziecka.

Pamięć wzrokowa

Nie mniej ważne ćwiczenia i zabawy to te, które rozwijają pamięć wzrokową. Świetnie sprawdzą się w tym wypadku Zegar oraz Liczydełko marki Pilch. Obserwowanie zmian godzin oraz układanie elementów liczydła to ćwiczenia percepcji, odtwarzania sekwencji oraz integracji percepcyjno-motorycznej. W przypadku Liczydełka możliwość wyjmowania kostek, manipulowania nimi oraz umieszczania ich w prowadnicy stwarza okazję do usprawniania precyzyjnych ruchów rąk i współpracy oko-ręka, a więc rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Innymi przydatnymi ćwiczeniami pamięci wzrokowej są wszelkie obserwacje otoczenia połączone z próbami ich zwięzłego opisania. Obserwowanie zmian – zabawa w “co się tu zmieniło, czego brakuje?” świetnie rozwinie również spostrzegawczość, która okaże się nieoceniona w przyszłej edukacji. Podobnie posłużą zabawy typu memory czyli odnajdywanie par takich samych obrazków. Bezpieczne Memo, nie tylko zapewni trening pamięci Twojego dziecka, dodatkowo zapewni utrwalenie prawidłowych zachowań podczas sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy nawet życia.

Ćwiczenia logopedyczne

Niezwykle przydatne okażą się również ćwiczenia i zabawy poprawiające wymowę. Dziecko, które nie boryka się z problemami logopedycznymi znacznie szybciej i łatwiej przyswaja wiadomości i opanowuje pisanie oraz czytanie. Świetną propozycją, która zapewni Twojemu dziecku ćwiczenia aparatu mowy oraz ćwiczenia oddechowe, jest Dmuchajka. Ta niepozorna zabawka pozwoli również poprawić koncentrację oraz pamięć. Mimo że jest niewielkim przedmiotem, może uczynić wiele dobrego dla młodego ucznia.

Przygotowując malca do nauki w szkole pamiętaj, aby zanadto go nie obciążać i nie zanudzać. Rodzice powinni starać się, aby nauka od pierwszych dni sprawiała dziecku przyjemność i nie była wyzwaniem niemożliwym do podjęcia. Jeśli chcemy wspierać dziecko, które już uczęszcza do szkoły, nie wypełniajmy mu całego popołudnia dodatkowymi zajęciami, ponieważ na dłuższą metę może to przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Najważniejsze, by pamiętać, że najmłodsi najwięcej i najszybciej uczą się poprzez zabawę.

banner_dolny2

 
 
 
 
 

 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014

 

 

 

?
?
F