wyczarowane z drewna

 

Działy

 
Zamówienia i Eksport – wew. 10 Anna Glac – a.glac@pilchr.pl
Marketing i Eksport – wew. 11 Barbara Pilch – b.pilch@pilchr.pl
Wyceny, projekty indywidualne – wew. 20 Jerzy Wojtas – jurek.wojtas@pilchr.pl
Księgowość – wew. 12 Małgorzata Pokorny – ksiegowosc@pilchr.pl
EduMATRIX – wew. 13; 604-222-682 EduMATRIX   Marzena Hołowko - edumatrix@pilchr.pl   m.holowko@pilchr.pl
 
 
 
 
 
Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014  

popup-2

×
F