wyczarowane z drewna

 

Przetargi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nr 1 – Ploter stołowy UV LED

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na Ploter stołowy UV LED.

Załączniki do zapytania: 

Zapytanie ofertowe Ploter

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ploter

 

Przetarg nr 2 – Przeprowadzenie badań w zakresie opracowania i przygotowania scheduły obserwacyjnej wraz z kwestionariuszami i badaniami fokusowymi dla pomocy dydaktycznej.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badań w zakresie opracowania i przygotowania scheduły obserwacyjnej wraz z kwestionariuszami i badaniami fokusowymi dla pomocy dydaktycznej.

Załączniki do zapytania: 

Zapytanie ofertowe – Pilch_Badania JN – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – Pilch_Badania JN – Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe – Pilch_Badania JN – Załącznik nr 3 – Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe – Pilch_Badania JN

 

Przetarg nr 3 – Przeprowadzenie badań fokusowych dla pomocy dydaktycznej.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badań fokusowych dla pomocy dydaktycznej.

 

Załączniki do zapytania: 

Załącznik nr 3- Przedmiot zamówienia_23.11.2018

Zapytanie ofertowe – Pilch_Badania JN_23.11.2018

Zapytanie ofertowe – Pilch_Badania JN – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_23.11.2018

Zapytanie ofertowe – Pilch_Badania JN – Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań_23.11.2018

Uprzejmie informuję, iż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 27.11.2018 r. wpłynęło zapytanie o poniższej treści.

Pytanie:

W nawiązaniu do pytania ofertowego proszę o odpowiedź czy uniwersytecki zespół prowadzący badania może w ich trakcie być wspomagany merytorycznie przez jedną osobę z zespołu grantowego?

Odpowiedź dnia 27.11.2018 r. 

Tak, uniwersytecki zespół prowadzący badania może w ich trakcie być wspomagany merytorycznie przez jedną osobę z zespołu należącego do projektu.

 

30.11.2018 r.
Rozstrzygnięcie przetargu

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy przetarg na Przeprowadzenie badań fokusowych dla pomocy dydaktycznej.
Wybrana została oferta złożona przez:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11

w dniu 30.11.2018 r.

Dziękujemy za nadesłane oferty.

 

Przetarg nr 4 – Zapytanie dotyczące szacowania wartości zamówienia w zakresie opracowania i przygotowania Generatora Zadań dla pomocy naukowych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

Serdecznie zapraszamy do składania ofert  w zakresie opracowania i przygotowania Generatora Zadań dla pomocy naukowych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

Załączniki do zapytania: 

Zapytanie_System Analizy Zadań_szacowanie wartości

 

Obrazek: Designed by Freepik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014  

 

 

 

 

×
F