conjured from wood

 

(Polski) Kariera

 

Zapytanie ofertowe – Pilch

Zapytanie ofertowe – Pilch


Szanowni Państwo,

wyniki postępowań ofertowych:

Informacja o wyniku postępowania 1-1.1.1-2016 (pdf)

Informacja o wyniku postępowania 2-1.1.1-2016 (pdf)

Informacja o wyniku postępowania 3-1.1.1-2016 (pdf)

Informacja o wyniku postępowania 4-1.1.1-2016 (pdf)

Informacja o wyniku postępowania 5-1.1.1-2016 (pdf)


Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poszukujemy wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach kluczowego personelu B+R. W związku z tym składamy Zapytanie ofertowe. Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem oferty w ramach postępowania prosimy o:

 1. wydruk, umieszczenie frazy “Otrzymałem dnia ….” wraz z datą, podpisanie i zaparafowanie formularza Zapytania ofertowego
 2. wydruk, uzupełnienie, podpisanie Zał. nr 1, nr 2 i nr 3 do Zapytania ofertowego
 3. dokumenty należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera do siedziby firmy PILCH na adres: ul. Fabryczna 36 43-450 Ustroń z dopiskiem “Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1/2016 z dnia 11.07.2016r.” LUB wysłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres email: anna.wiacek@pilchr.pl podając w tytule: “Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/1.1.1/2016 z dnia 11.07.2016r.”

Termin składania ofert upływa: 19.07.2016. (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

CCF20160711_00001CCF20160711_00002CCF20160711_00003CCF20160711_00004CCF20160711_00005

20160707 Postępowanie ofertowe – uczelnia (docx)

20160707 Postępowanie ofertowe – uczelnia (pdf)


Postępowanie ofertowe 4/1.1.1/2016.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poszukujemy wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach kluczowego personelu B+R. W związku z tym składamy Zapytanie ofertowe. Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem oferty w ramach postępowania prosimy o:

 1. wydruk, umieszczenie frazy „Otrzymałem dnia ….” wraz z datą, podpisanie i zaparafowanie formularza Zapytania ofertowego
 2. wydruk, uzupełnienie, podpisanie Zał. nr 1, nr 2 i nr 3 do Zapytania ofertowego
 3. dokumenty należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera do siedziby firmy PILCH na adres: ul. Fabryczna 36 43-450 Ustroń z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2016 z dnia 06.07.2016r.” LUB wysłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres email: anna.wiacek@pilchr.pl podając w tytule: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/1.1.1/2016 z dnia 06.07.2016r.”

Termin składania ofert upływa: 14.07.2016. (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

CCF20160706_00006 CCF20160706_00007 CCF20160706_00008 CCF20160706_00009

ZO.4.1.1.1.2016 (docx)

ZO.4.1.1.1.2016 (pdf)


Postępowanie ofertowe 3/1.1.1/2016

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poszukujemy wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach kluczowego personelu B+R. W związku z tym składamy Zapytanie ofertowe. Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem oferty w ramach postępowania prosimy o:

 1. wydruk, umieszczenie frazy „Otrzymałem dnia ….” wraz z datą, podpisanie i zaparafowanie formularza Zapytania ofertowego
 2. wydruk, uzupełnienie, podpisanie Zał. nr 1, nr 2 i nr 3 do Zapytania ofertowego
 3. dokumenty należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera do siedziby firmy PILCH na adres: ul. Fabryczna 36 43-450 Ustroń z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2016 z dnia 07.07.2016r.” LUB wysłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres email: anna.wiacek@pilchr.pl podając w tytule: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2016 z dnia 07.07.2016r.”

Termin składania ofert upływa: 15.07.2016. (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

CCF20160707_00000
CCF20160707_00001
CCF20160707_00002
CCF20160707_00003

ZO.3.1.1.1.2016 (docx)

ZO.3.1.1.1.2016 (pdf)


Postępowanie ofertowe 2/1.1.1/2016

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poszukujemy wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach kluczowego personelu B+R. W związku z tym składamy Zapytanie ofertowe. Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem oferty w ramach postępowania prosimy o:

 1. wydruk, umieszczenie frazy „Otrzymałem dnia ….” wraz z datą, podpisanie i zaparafowanie formularza Zapytania ofertowego
 2. wydruk, uzupełnienie, podpisanie Zał. nr 1, nr 2 i nr 3 do Zapytania ofertowego
 3. dokumenty należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera do siedziby firmy PILCH na adres: ul. Fabryczna 36 43-450 Ustroń z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/2016 z dnia 07.07.2016r.” LUB wysłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres email: anna.wiacek@pilchr.pl podając w tytule: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/2016 z dnia 07.07.2016r.”

Termin składania ofert upływa: 15.07.2016. (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

CCF20160707_00005

CCF20160707_00006

CCF20160707_00008

CCF20160707_00009

ZO.2.1.1.1.2016 (docx)

ZO.2.1.1.1.2016 (pdf)


Postępowanie ofertowe 1/1.1.1/2016

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poszukujemy wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w ramach kluczowego personelu B+R. W związku z tym składamy Zapytanie ofertowe. Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem oferty w ramach postępowania prosimy o:

 1. wydruk, umieszczenie frazy „Otrzymałem dnia ….” wraz z datą, podpisanie i zaparafowanie formularza Zapytania ofertowego
 2. wydruk, uzupełnienie, podpisanie Zał. nr 1, nr 2 i nr 3 do Zapytania ofertowego
 3. dokumenty należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera do siedziby firmy PILCH na adres: ul. Fabryczna 36 43-450 Ustroń z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2016 z dnia 07.07.2016r.” LUB wysłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres email: anna.wiacek@pilchr.pl podając w tytule: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2016 z dnia 07.07.2016r.”

Termin składania ofert upływa: 15.07.2016. (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

CCF20160707_00010

CCF20160707_00011

CCF20160707_00012

CCF20160707_00013

ZO.1.1.1.1.2016 (docx)

ZO.1.1.1.1.2016 (pdf)

 
 
 
 
 

Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014


×
F