wyczarowane z drewna

 

dr inż. Marcin Januszka

rzeczywistość rozszerzona
 

Adiunkt w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej. Jest autorem monografii oraz ponad 30 recenzowanych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z tematyki poszerzonej rzeczywistości, projektowania oraz robotyki mobilnej oraz uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Uczestniczył w 5 projektach naukowo-badawczych jako główny wykonawca. Specjalizuje się w modelowaniu wirtualnym (bryłowym, powierzchniowym, hybrydowym), głównie z użyciem systemów CAx tj. CATIA v5 oraz Autodesk Inventor. Poznane metody stosuje przede wszystkim do projektowana i konstruowania robotów mobilnych, w tym do zastosowań specjalnych (teleoperowane i autonomiczne roboty inspekcyjne).

Ponadto prowadzi badania nad zastosowaniem technik poszerzonej rzeczywistości (AR) w cyklu życia produktu. W ramach badań opracował własną metodę do pozyskiwania od specjalistów oraz z innych źródeł i reprezentacji wiedzy projektowej, a następnie dostarczania wiedzy projektantom z zastosowaniem technik AR. Zastosowanie tej metody nie ogranicza się jedynie do wspomagania projektantów i konstruktorów. Możliwe jest jej zaadaptowanie także dla potrzeb działów marketingowych (jako interaktywne katalogi produktów), działów szkoleniowych i serwisowych (interaktywne materiały szkoleniowe oraz dokumentacje) w przemyśle maszynowym oraz w aplikacjach w przemyśle rozrywkowym (interaktywne książki, gry). Połączenie poznanych technik AR wraz ze zdobytym doświadczeniem w nauczaniu technicznym skierowało go w kierunku opracowania interaktywnych narzędzi wspomagających procesy kształcenia. W tym kierunku obecnie prowadzi prace nad interfejsami człowiek-komputer(maszyna) z zastosowaniem technik poszerzonej rzeczywistości pozwalającymi na wspomaganie szkoleń z obsługi operatorskiej i serwisowej głównie maszyn.

Wynikiem posiadaniem zdobytego doświadczenia w zakresie technik AR jest również projekt którego był głównym wykonawcą, w ramach programu Transfer Wiedzy i Praktyki, koordynowany przez Rudzką Agencję Rozwoju Inwestor we współpracy z Centrum Innowacji Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i realizowany dla Z.P.H. PILCH. W ramach tego projektu pt. „Opracowanie systemu bazującego na technikach poszerzonej rzeczywistości do wirtualizacji i wizualizacji produktu, dla efektywnego zarządzania wiedzą o produkcie” opracowano interaktywny katalog produktów PILCH umożliwiający efektywną prezentację oferty produktowej klientom, w tym za pośrednictwem strony internetowej oraz podczas spotkań bezpośrednich.

 
 
 
 
 
Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014  
F