wyczarowane z drewna

 

mgr Małgorzata Burian- Korłub

twórca
 

Z wykształcenia psycholog i pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od kilkunastu lat prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną, diagnozę i konsultacje psychologiczne w różnych placówkach: poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, szkole, przedszkolu integracyjnym. Specjalizuje się głównie w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, uczniom z niepełnosprawnością intelektualną, uczniom zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczniom niedostosowanym społecznie, uczniom szczególnie uzdolnionym, uczniom w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, uczniom w sytuacji wynikającej z zaniedbań środowiskowych, uczniom z chorobą przewlekłą). Wspiera rozwój dzieci organizując różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, w których stymulują one zaburzone funkcje poznawcze oraz rozwijają swoje mocne strony. Często też wykorzystuje w swojej pracy zabawkę – MAGICZNY KALEJDOSKOP. „Dzieci potrafią zaskoczyć mnie kreatywnym jej wykorzystaniem”.

Jakie umiejętności rozwija w dziecku wymyślona przez Panią/Pana zabawka?

Zabawka rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową, percepcję wzrokową, orientację i wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, sprawność manualną, poczucie symetrii, zdolność logicznego myślenia. W sferze społeczno-emocjonalnej kształtuje radzenie sobie z porażką, wzmacnia poczucie własnej wartości, wyzwala pozytywne emocje (radość, zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprastwa), uczy przestrzegania określonych reguł, wzmacnia motywację do wykonania zadania, wytrwałość, cierpliwość, koncentrację uwagi.

W edukacji dziecka najważniejsze jest pozytywne myślenie, akceptacja, pochwała w myśl słów Janusza Korczaka: „Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.

 
 
 
 
 
Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014  
F